Ortodonti Nedir?

Dişlerde ve çene yapısında bulunan yerleşim bozukluklarını tedavi ederek sağlıklı ve estetik bir şekilde kullanım sağlayan diş hekimliğinin bir uzmanlık alanıdır.

Küçük yaş gruplarında bozuklukların önüne geçmek için önleyici tedavi uygulamaları sunar. İleri yaşlarda problem oluşmuşsa, problemli bölgelerin düzeltilmesine yönelik tedavi seçenekleri uygulanır.

Ortodontist Kimdir?

Dişlerde ve çenelerde oluşmuş çapraşıklıkları ve düzensizlikleri tedavi edebilen alanında uzmanlaşmış diş hekimidir.

Kimler Ortodonti Uzmanı Olabilir?

5 yıllık diş hekimliği fakültelerinden mezun olduktan sonra 4 yıl ortodonti uzmanlığı eğitimi alarak doktora yapan kişiler ortodonti uzmanı olurlar.

Ortodontik Problemlerin Nedenleri Nelerdir?

Ortodonti problemlerinin nedenleri bugüne ya da geçmişe bağlı olabilir. Ana birkaç faktörden söz edebiliriz. Bunlar;

Kulak-Burun-Boğaz Problemleri: Çene kemiğinin şekillenmesine engel olan KBB hastalıkları ortodontik sorunların kaynağı olabilir. Burun ve geniz eti varsa, bademcik iltihabı varsa, solunum ağızdan yapılıyorsa çene kemiklerinin gelişimini olumsuz etkiler. Ayrıca diş sürme bozukluklarına neden olabilir.

Genetik Faktörler: Kalıtımsal olarak gelen diş eksiklikleri, çene darlığı, iskeletsel bozukluklar genlerle yeni nesile aktarılabilir. Kişinin aile geçmişinde iskeletsel anomali varsa ortodontik problemler yaşaması olağandır.

Bunun önüne geçmek için çocuğun bebekliğinde ilk dişleri çıktıktan sonra düzenli olarak diş hekimi muayenesinden geçmesi gerekir. Kritik yaş dönemleri, ilk dişlerin çıktığı dönem ve 6-7 yaş aralığıdır. Çocuğun en az bu iki süreçte diş hekimi kontrolünden geçmesinde fayda vardır. İlerde oluşabilecek olan ağız ve diş sağlığı problemleri önceden belirlenerek daha kolay ve hızlı şekilde tedavi edilebilir.

İstenmeyen Alışkanlıklar: Parmak emme, dudak emme, emzik ya da biberonun uzun süre kullanımı, kalem gibi sert cisimleri kemirme, tırnak yeme gibi kötü alışkanlıklar ortodontik sorunlara neden olur.
Bu alışkanlıklara sahip bir çocuğun diş hekimine muayene olarak alışkanlıklarından uzaklaştırılması gerekir. Bu noktada aile durumun önüne geçemiyorsa uzman bir çocuk psikoloğu ile irtibata geçerek yardım almalıdır. 6-7 yaşlarına kadar bu alışkanlıklardan vazgeçilirse, oluşan problemler çoğunlukla kendiliğinden düzelecektir, bu yaşlardan sonra halen devam eden bu tür alışkanlıklar olursa, önlemek amacıyla ortodontik tedavi gerekir.

Çocuklukta yaşanan ağız ve diş sağlığı sorunlarının geçici olduğunun düşünülmesi: Çocukların süt dişleri çürüdüğünde ebeveynler dişlerin zaten geçici olduğunu düşünerek bu durumu önemsemez. Çocuğun ağzında oluşan erken diş kayıpları ileride ortodontik sorunlara neden olur. Süt dişlerinin çürümesine bağlı olarak boyutlarının küçülmesi ve zamanından önce çekilmesi gibi durumlar ortodontik tedavilerin en büyük sebeplerinden biridir.

Ortodontik Problemleri Nelerdir?

Çene darlığı nedeniyle dişlerin sıkışık, çapraşık yerleşmiş olması, geniş çene ve çeneye göre küçük dişler varsa dişlerin aralıklı dizilmiş olması, dilin büyük olması nedeniyle ön dişlerde ileri sürme olması, parmak emme alışkanlığı nedeniyle tavşan diş dediğimiz şekil, yön bozukluğu ya da çapraz kapanma sorununun olması, dişlerin olması gereken yerlerde olmayıp ağız içi diş diziliminin anormal olması, alt çenenin üst çeneye göre daha geride konumlanması, alt çenenin üst çeneye göre ileride konumlanması, ağız kapandığında üst dişlerin alt dişlerin üzerine gelmeyerek ortada açık alan kalması (üst dişler bir kutunun kapağı gibi düşünürsek alt dişlerde kutu ise; üst dişler alt dişleri kapatarak arada boşluk kalmadan ağızda tam kapanış olmalı. Tam kapanışın olmaması da bir ortodontik problemdir) Çocuklukta dişlerin erken kaybı nedeniyle sonradan çıkan daimi dişlerin yerlerinin hatalı oluşu ya da komşu dişlerin çekilmiş olan süt dişi boşluklarına devrilmesi nedeniyle daimi dişlerin çıkamamış olması, yirmi yaş dişlerinin diğer dişleri iterek yerlerini değiştirmesi, uyurken sürekli ayni tarafa yatılması, hormonal düzensizlikler, bunların dışında farklı pek çok genetik diş ve çene bozukluğu ortodontik probleme neden olabilir.

Ortodontik Tedaviye İhtiyacım Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

 • Hangi durumlarda ortodontik tedaviye başlanmalıdır?
 • Ağızda çapraşık konumlanmış dişler varsa,
 • Yanlış konumlanmış dişler mevcutsa, sürmemiş dişler varsa,
 • Dişler önde konumlanmışsa,
 • Alt ve üst dişler temas etmiyorsa veya ağız kapanışı düzgün değilse
 • Çene aşırı ilerde veya geride konumlanmışsa
 • Yanak veya dudak ısırması oluyorsa,
 • Çene ya da dişlerdeki konumlanma nedeniyle konuşmada bozukluk yaşanıyorsa,
 • Yüzün görünümü oransız ise ortodontik muayeneden geçmek gerekiyordur.

Ortodontik Tedavi Nasıl Bir Süreçtir?

Muayenehanemizde işleyen ortodontik tedavi süreçlerinden aşama aşama bahsetmek gerekirse;

İlk Muayene

Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi ortodontik problemlerde de en önemli aşama problemin doğru teşhis edilmesidir. Teşhis doğru konulduğunda tedavi de düzgün bir şekilde ilerleyecektir. Doğru teşhis tedavinin yarısıdır. Bu yüzden ilk muayeneye önem veriyor ve gereken zamanı ayırıyoruz.

Adım adım ilerleyerek problemi anlamak ve çözmek için işbirliğimiz başlar.

 • Kısaca bilgilerinizi alırız
 • Röntgeniniz çekilir
 • Detaylı ağız içi & ağız dışı muayenenizi yaparız
 • Alt ve üst çene ölçüsü alınıp 3 boyutlu görünümünüz elde edilir.
 • Kalıp ve röntgen üzerinden size uygun olan tedavi rotası çizilir.
 • Uygulanacak tedaviyi video ve demo modeller üzerinden izleterek açıklarız
 • Tedavi sürecinizle ilgili bilgi veririz
 • Aklınızda sorularınız varsa yanıtlarız.

Tellerin takılması/Diş Telleri Nasıl Takılır?

Teşhis muayenesinden sonra gelinen noktada uygulanacak tedavi ve yol haritası bellidir. Tellerin takılacağı güne gelinmiştir.

Teller nasıl takılır?

 • Teller takılmadan önce diş yüzeyleri özel fırça ve aletlerle temizlenir
 • Diş yüzeylerine özel bir jel sürülür,
 • Arka azı dişlere bant ya da tüp braketler takılır,
 • Braketin arkasına yapıştırıcı sürülür ve braketler diş yüzeyine yapıştırılır
 • Braketin diş yüzeyine yapışması için üzerine birkaç saniye boyunca özel bir ışık tutulur.
 • Sabit braketin üzerine ark teli yerleştirilir,
 • Ark telini brakete sabitlemek için lastikler takılır.
 • Teller dişlere bu şekilde yerleştirilir.

Evet, tellerinize merhaba dediniz. Tel takıldığında dişlerde baskı hissedilebilir. Bazı hastalarda baskı birkaç gün sürer. Dişe uygulanan kuvvet en fazla birkaç gün hissedilir. Sonrasında tellerin ağızda varlığı unutulur. Bir sonraki randevunuz bir kaç hafta sonradır.

Kontrol Randevuları

Ortodontik tedavi sürecinde kontrol randevuları ile gelinen noktaya bakar ve gereken uygulamaları yaparız. Genellikle rutin kontrolleriniz 3-6 haftada bir gerçekleştirilir.
Tellerin dişlere uyguladığı kuvveti artırırız, ağız içi değişikliklere yön veririz.

Tellerin Çıkarılması

Dişleriniz istenen konuma geldi. Telleriniz nasıl çıkartılacak?

 • Önce ark teliniz çıkarılır
 • Özel bir pense ile braketler tek tek sökülür
 • Dişlerde kalan yapıştırıcı hafifçe temizlenir
 • Dişlere özel bir jel sürülür
 • Diş yüzeyleri temizlenip parlatılır

Artık aynaya bakıp yeni dişlerinize yeni gülüşünüzle bakabilirsiniz. Peki, tedaviniz bitti, şimdi yeni gülüşünüzü korumak için tedaviyi pekiştirme dönemi.

Pekiştirme/Koruma

Teller çıkartıldıktan sonra dişlerin yeni yerlerine alışmaları için pekiştirme tedavisi gereklidir.
Sabitleyicilerle dişlerinizin konumlarını korumalarını sağlarız. Tedavinize uygun aparey sizin için hazırlanmıştır. Apareyin kullanımı türüne göre değişiklik gösterir. Gece uyurken takılan apareylerde mevcuttur, sürekli takılan apareylerde vardır. Genel olarak sabitleyiciler dişlerin iç kısmına görünmeyecek şekilde yerleştirilir. Size uygun olan sabitleyici aparey ve kullanımı ile ilgili gereken yönlendirme yapılır.

Sabit apareyler dişlere kuvvet uygulamaz. Tedavinin devamlılığını sağlamak için dişlerin yerlerine tamamen alışmasını sağlayana kadar kullanılırlar.

Diş Teli/Braket Kullanım Nedenleri Nelerdir?

Diş teli kullanmada sağlık sorunları bir etkendir. Aynı zamanda estetik kaygılarla da diş teli / braket kullanımı tercih edilir. Ortodontik tedavi ağız sağlığı için fizyolojik anlamda tedavi edici olduğu gibi estetik görünüm sağladığı için psikolojik anlamda da kişiyi destekleyen, güçlendiren bir tedavi bütünüdür.

Diş teli kullanımına neden olan biyolojik ve psikolojik etkenlere göz atarsak;

Diş

Dişlerin ağız içi diziliminde bozukluk varsa, diş telleriyle dişler gereken yerlere hizalanır ve düzgün bir görünüm elde edilir. Dişler seyrekse, diş aralarındaki boşluklar kapatılacak şekilde dişlerin yerleri değiştirilir. Dişler sıkışık dizilmiş üst üste binmişse, alt ya da üstten fazla diş var olan dişlerin üzerine geliyorsa diş telleri yardımıyla gereken düzeltmeler yapılarak sağlıklı ve estetik diş dizimi sağlanır.

Hijyen

Çapraşık, üst üste gelmiş dişlerin fırça giremeyen yüzeyleri tam temizlenemez. Düzgün konumlanmış dişlere sahip olmak dişlerin hijyenini sağlamak için gereklidir. Yüzeyleri fırçalanarak temizlenen dişlerde çürük oluşumu azalır. Dişlerin yüzeyleri fırçalandığında dişeti rahatsızlıkları oluşmaz. Diş ve dişeti sağlığı için, dişlerin çürümemesi dişetlerinin çekilmemesi için diş teli kullanmak gerekir. Diş teli kullanılıp düzelen dişler daha iyi fırçalanır ve olası diş ve dişeti sorunlarının önüne geçilmiş olur.

Çene

Çene yapısında şekil bozukluğu varsa bu bozukluk giderilerek çene normal görüntü ve kullanıma kavuşur. Çenedeki bozukluklar giderilmediğinde vücutta bulunan farklı organ ve sistemleri de olumsuz etkiler. Çene bozukluklarının düzeltilmesi için ortodontik tedavi uygulanır.

Çene bozukluğu olan kişiler yiyecekleri düzgün bir şekilde ısıramazlar. Dişler yanlış kullanım sonucu kırılabilir, hassaslaşabilir, zarar görebilir.

Çene bozukluklarında yaş faktörü çok önemlidir, tedavinin planlanmasında da, tedavinin etkinliğinde de ideal zamanda müdahale edilmesi tedavinin başarısını etkiler.

Estetik

Dişlerde şekil bozukluğu varsa, kişi rahatlıkla gülümseyemez. Elleri ile ağzını sürekli kapatır. Rahatlıkla konuşamaz, gülümseyemez. Bu durum özgüveni zedeler. Gülmek vücudumuzdaki yararlı hormonları harekete geçirerek daha rahat hissetmemizi sağlar. Rahatça gülebilmek insanın en doğal ihtiyaçlarındandır. Diş teli kullanımı dişlerdeki ve çene yapısındaki şekil bozukluklarını giderir.
Sağlıklı ve düz hizalanmış estetik diş yapısı, güzel görünmenin, özgüveni artırmanın yanında, dişlerin çürümesini önler, diş etlerinin sağlığını korumasına katkıda bulunur.

Ortodontik Problemler Nelerdir?

Dişlerde ve çene yapısında bulunan yanlış ve çarpık konumlanmalar ortodontik problemlerdir. Bunlar;

OPENBİTE/AÇIK KAPANIŞ

 • Üst ön dişlerle alt ön dişler birbirine temas etmiyordur, aralarındaki mesafe açıktır
 • Alt ve üst dişler arası kapanmadığı için çiğneme ve bunun sonucunda sindirim sorunları yaşanır.
 • Ağız kapandığında alt ve üst dişler arasında boşluk görülüyorsa bu durum ortodontik tedavi gerektirir.

DEEPBİTE/DERİN KAPANIŞ

 • Üst dişler alt dişleri gereğinden fazla kapatır.
 • En sık karşılaşılan kapanış bozukluklarındandır.
 • Olması gereken, üst dişlerin alt dişleri bir kutunun kapağının kutuyu gerektiği kadar kapaması gibi, üst dişlerin alt dişleri örtmesidir. Üst dişlerin alt dişleri normal ölçüde örtmesi sağlıklı bir durumdur.

SINIF III PROBLEMLER

 • Alt çene üst çeneye göre fazla öndedir, ya da üst çene alt çeneye göre geridedir. Her ikisi bir arada da görülebilir.
 • Alt dişler üst dişlerin önünde konumlanır
 • Alt çene üst çeneye nazaran öne çıkık pozisyondaysa ortodontik tedavi almak gerekir

SINIF II PROBLEMLER

 • Alt çenenin olması gerekenden daha geride olması veya üst çenenin olması gerekenden daha önde olması durumudur. Her ikisi bir arada da görülebilir.
 • Ortodontik tedavilerle zamanında müdahale edildiğinde çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

CROSSBİTE / ÇAPRAZ KAPANIŞ

 • Üst çenede yer alan diş ya da dişler alt çenede yer alan dişlerden daha içeride konumlanmıştır.
 • Dişler birbirine yakın ve sıkışık konumlanmıştır
 • Üst dişler alt dişlerin arkasında konumlanmış, üst azı dişi alt azı dişinden daha fazla içeriye doğru konumlanır.
 • Sıklıkla yanak ısırma durumları oluşabilir.
 • Yakın konumlanmış dişlerin hijyeni zordur. Tam olarak fırçalanamayan dişlerde plak oluşumu artar. Diş ve dişeti sorunları yaşanır. Dişler çapraz şekilde kapanıyorsa ortodontik tedaviye başvurulmalıdır

EKSİK DİŞLER / DİŞ BOŞLUKLARI / DİASTEMALAR

 • Ağız içinde diş yerlerinde boşluklar varsa, boşluğa komşu olan dişler bu boşluklara doğru kayarlar.
 • Dişlerin bu hareketi ağızda yamuk, çarpık hizalanmaya neden olur.
 • Dişler arasındaki boşluklar, var olan dişlerin boşluklara kaymasıyla tam olarak kapanmayabilir. Ağızda yine boşluklar olacaktır.
 • Ağız içi diş boşlukları plak oluşumuna uygundur
 • Dişler arasında boşluk varsa, sadece görsel kaygı ile değil ağız ve diş sağlığı içinde ortodontik muayene alarak boşlukların uygun yöntemlerle kapanması sağlanmalıdır

TAVŞAN DİŞ / PROTRUZİV ÖN KESERLER

 • Parmak emme, dudak emme, tırnak yeme, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar sonucu ön dişler dışa doğru çıkık ve çarpıktır.
 • Uzun süre emzik ya da biberon kullanımı da ön dişlerin konumunu bozar.
 • Öncelikle hala devam ediyorsa kötü alışkanlıklar bıraktırılır. Hastalığa neden olan etken ortadan kaldırılır. Ardından ortodontik tedavi alınarak dişlerdeki yanlış konumlanma düzeltilir.

DAĞINIK YA DA ÇAPRAŞIK DİŞLER

 • Ağızdan erken ayrılan süt dişlerinin yerine gelen daimi dişler boşluklar nedeniyle yanlış konumlanmıştır
 • Daimi dişler hiç çıkamamıştır. Gömük bir şekilde damakta kalmıştır.
 • Ortodontik tedavi alınarak dağınık ya da çapraşık konumlanma düzgün bir şekilde hizalanır.

DAMAK / DUDAK YARIKLARI

 • Bebek damağında yarık ile doğmuştur. Bebek anne memesini veya biberonu ememez.
 • Öncelikli konu bebeğin beslenebilmesini sağlamaktır. Uygun geçici plaklar ile ortodontik tedavi başlar.
 • Dudak kapatma operasyonları 4-6 aylık olduğunda damak operasyonu 1-1,5 yaş aralığında yapılır. Her problem ve tedavisi kendisine özgü olduğundan yaş aralıkları ortalama olarak verilmiştir. Her bebeğin süreci farklılık gösterir.
  Operasyonlar sonrası bebeğin ilerleyen dönemlerde çıkan dişleri yine ortodontik müdahale gerektirebilir.
 • Dudak-damak yarığı olan çocukların herhangi bir sorun gözükmese dahi 7-8 yaş civarında yine bir ortodontik muayeneden geçmeleri gerekmektedir.

Ortodontik problemler estetik açıdan hoş değildir, tedavisi karışık gözüken operasyonlardır. Yaygın kanı tedavinin uzun soluklu ve maliyetinin yüksek olduğu yönündedir. Ortodontik tedavi her kişinin genetik faktörlerinden probleminin türüne kadar pek çok açıdan kişiye özgüdür. Ortodontik sorununuz var ise yakın zamanda ortodontik muayeneden geçerek hekiminizden sürecinizle ilgili bilgiyi sağlıklı bir şekilde alırsanız doğru yönlendirilmiş olursunuz. Tüm ortodontik sorunlar geçicidir ve tedavisi mümkündür. Ortodonti uzmanı diş hekiminize başvurarak tedaviniz sonrası sağlıklı ve estetik gülüşünüzle ışığınızı daha yüksek bir özgüvenle yayabilirsiniz.

Ortodontik tedavi boyunca nelere dikkat etmeliyim?

Ortodontik tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler;
Ortodontik problemler kısa sürede oluşmuş, basit sağlık sorunları değildirler. Her bir vaka kendi içinde ayrı komplike bir yapı barındırır. Her ortodontik süreç, bir organın daha doğru ve estetik kullanılabilmesi için uygulanan bazen minimal bazen büyük değişimler içerir. Bu yüzden ortodontik müdahale hızlı bir şekilde çözüme ulaştıran tedavi metodu değildir. Belli bir zaman dilimine yayılır. Kalıcı olması için yine bir süre pekiştirme aygıtları ile desteklenir.

Ortodontik tedavi tek seferde uygulanan bir yöntem değil, belli bir süreci kapsayan bir tedavi uygulaması olduğundan bu süreçte yapılması gerekenlerde normal zamanlara göre farklılık gösterir. Ortodontik tedavi sürecinde kişilerin ağız bakımına normal zamanlardakinden iki kat daha fazla özen göstermeleri gerekir.

Bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerekir, hangi uygulamalar daha etkili olur?

Ortodontik tedavi başladığında kuvvetli kimyasallar sürülerek dişlere braketler yapıştırılır. Teller kuvvet uygulayarak dişlerin kurgulanan tedavi şekliyle hareketini sağlar. Tedavinin seyri tellerin dişlere temasıyla olduğu için braketlerin dişlerde kalması gereklidir. Bazı durumlarda braketler kopabilir. Böyle durumlarda diş hekiminden randevu almak gerekir.

Tellerin dişlerden ayrılmaması için ortodontik tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler;
Sabit Braketler Takılı ise;

 • Asitli içecekler
 • Dişlere yapışan sakız lokum gibi yiyecekler
 • Fındık fıstık badem gibi sert ve diş aralarına giren kuruyemiş
 • Cips, patlamış mısır, gibi dişlere baskı uygulayan yiyecekler tüketmeyin.
 • Sert yiyecekleri ısırarak değil bölerek, keserek ya da rendeleyerek yemelisiniz. Elmayı dilimleyerek yemeli, sert hamur işi, tatlı gibi yiyecekleri (ekmeğin sert köşesi, pide kenarı, sert çıtır simit, kızarmış kıtır ekmek gibi)elinizle bölerek lokmalar halinde tüketebilirsiniz. Havuç gibi sebzeleri rendeleyerek tüketin.
 • Şeker gibi yiyecekler dişlerle kırılmadan ağızda eritilerek yenebilir.
 • Vişne, zeytin gibi çekirdekli yiyeceklerin çekirdeğini ağzınızda ayırmaya çalışmayın. Çekirdekleri çıkarılmış halde yiyin.

Takıp çıkarılabilen, hareketli apareylere sahipseniz;

 • Dişlerinizi fırçaladığınızda çıkarılabilen apareyinizi de fırçalayıp hijyenini sağlayın.
 • Doktorunuzun önerdiği süre boyunca apareyi ağzınızda bulundurun.
  Doktorunuzun yönlendirdiği şekilde tedaviyi sürdürün. Örneğin doktorunuz apareyinizi her gece kullanmanızı önerdiğinde bunu her gece yapmalısınız. Doktorunuzun yönlendirmelerini uygulamadığınız takdirde tedavinin süresi uzayacaktır.

Genel olarak ortodontik tedavi boyunca;

 • Dişlerinizi yemeklerden sonra 2-3 dakika fırçalayın. Ortodontik tedavi gören bireyler, diş hijyenine azami dikkat göstermeli.
 • Günlük fırçalamaların yanı sıra günde 1 defa arayüz fırçası ile diş fırçasının giremediği alanları fırçalayın.
 • Ortodontik tedavi sonrası diş telleri çıkarılıp pekiştirme aygıtları kullanılmaya başlandığında tedavinin kalıcı olması açısından doktorun önerdiği süre boyunca apareyinizi kullanın.

Ortodontik tedavi dişlere uygulanan hafif baskılar ile sorunları çözer. Eğer bu baskı yoğun ve hızlı uygulanarak tedavi kısa sürede sonuçlandırılmaya çalışılsaydı elbette kemiklerde hasara neden olurdu. Bu gibi nedenlerle ortodontik tedavi hekim hasta işbirliği içinde ilerleyen ve zamana yayılan bir süreçtir. Sabırlı olmak gerekir. Bir süreci kapsadığı ve komplike bir uygulama olduğu için tedavi sürecinde ağız bakımına normalden iki kat daha fazla özen göstermek gerekir. Ağız bakımı gerektiği gibi yapıldığında tedavi daha etkili ve daha kısa süreli olacaktır.  

Ortodontik tedavinin faydaları nelerdir?

 • Ortodontik tedavinin biyolojik ve psikolojik faydalarına göz atmak gerekirse;
 • Dişler düzgün bir şekilde hizalandığında estetik ve sağlıklı bir görünüm elde edilir
 • Dişler düzgün hizalandığı için hijyeni daha kolay sağlanır. Dişleri temizlemek daha kolaydır. Böylece diş çürümesi ve dişeti sorunları yaşanmaz.
 • Çenede şekil bozukluğu olduğunda yanlış çiğneme, ağızda yanlış kapanışlar, farklı diş ve dişeti sorunlarına neden olur. Ortodontik tedavi çene yapısındaki bozuklukları gidererek diş kırıklıkları gibi sorunları önler.
 • Ortodontik problemler, çeneye uygulanan baskıyla baş ve çene ağrısı yapabilir. Tedavi sonrası ağrılar da yok olur.

Konuşmada, diksiyonda problemler varsa ortadan kalkar.

 • Çiğneme, ısırma gibi beslenme ihtiyacını karşılayan eylemleri yapmak kolaylaşır.
 • Erken ortodontik tedavi, ilerleyen yaşlarda çene ameliyatını önler
  Dişlerin kesilmesi, kaplama yapılması gereken durumlarda ortodontik tedavi alınarak kişi kendi doğal dişlerini korumuş olur.
 • Çene ile ilgili eklem ve kas problemlerini önler
 • Dişlerdeki sorunlar nedeniyle yiyecekler tam çiğnenemez. Sindirim ve kilo problemleri oluşabilir.
 • Ortodontik tedavi sonrası yemek yemek kolaylaşır, ısırma çiğneme de sorun yaşanmaz. Sindirim problemleri ortadan kalkar.

Genel olarak bakıldığında sağlıklı dişler, estetik gülüşler sunar. Dişlerde, çenede ve dudaklarda oluşan şekil bozukluğunu giderdiği için, daha düzgün bir profile sahip olursunuz.