Uzman Ortodontist Dr. Dt. Yasin Akgül

Ortodonti İstanbul

Home Lingual Diş Teli (Görünmeyen Diş Telleri)

Lingual diş teli, ortodonti tedavisi sırasında estetik bir görünüm isteyenler için uygulanan yöntemdir. İçten diş teli uygulaması olarak da adlandırılmaktadır. Aynı zamanda bu uygulama diğer ortodontik tedaviler de olduğu gibi dişlerin sıralamasını, görünümünü değiştirmek için gerçekleştirilir.

Beslenmenin düzensizliği, bakımın yetersizliği ve genetik yatkınlıkların sonucunda oluşan çapraşıklıklar ya da dizilimsel düzensizlikler, gündelik hayatı da yoğun bir şekilde etkiler. Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde mental anlamda da fiziksel anlamda da daha büyük problemler oluşabilir. Söz edilen bu tarz problemlerin çözümü ise ortodontik tedavilerde yatar. Bebeklerde ağız bakımı önemlidir ve o dönemden itibaren bir bakım alışkanlığı oluşmazsa çocukluk ve yetişkinlik çağlarında da sorun çıkacaktır. Aynı şekilde gençlerde ağız bakımı da benzer öneme sahiptir.

Ortodontik tedaviler arasında popüler bir yöntem olan ve birçok yönüyle avantajlı bir tedavi olan lingual ortodonti, metal diş teli tedavisine alternatif sunar. Uzman diş hekimleri tarafından uygulandığında başarılı sonuçlar verebilecek lingual diş teli, sağlıklı gülüşlere yeniden sahip olmanıza olanak tanır.

Lingual Diş Teli Nedir? (Görünmeyen Diş Teli Nedir?)

Metal diş telleri etkili sonuçlarından ziyade estetik anlamda soru işaretleri oluşturabilir. Dışarıdan bakıldığında rahatlıkla fark edilebilen metal teller, özellikle çocuk ve genç hastalar için rahatsızlık nedenidir. Ancak gelişen ortodontik teknolojiler, lingual diş telini de sunmuştur.

Lingual diş telleri, dişlerin arka yüzeylerine yerleştirilen braket ve telleri ifade eder. Dişlerin arka yüzeyine takılması, dışarıdan görünmemesine yol açar. Bu nedenle de görünmeyen diş teli gibi isimlerle anıldığı da görülebilir. Tıpkı diğer ortodontik tedaviler gibi dişlerin yapısal bozuklukları, çapraşıklık ya da yamukluk gibi problemler ve yanlış konumlanmayla gelişen dizilimsel sorunları engelleyebilir.

Başta çocuklarda ağız ve diş sağlığı olmak üzere her yaştan bireyin uygulama yaptırabilmesine olanak sağlamaktadır. Braket ve tellerin dişin arka kısmına yapıştırılması ile tedavi gerçekleşmektedir. Metal diş teli olarak da adlandırılmakla birlikte tek farkı dişin ön yüzüne uygulanmamasıdır.

lingual-dis-teli-gorunmeyen-dis-telleriLingual Tedavi Süreçleri

Lingual ortodonti tedavisine karar kılındığında süreç, tetkikler ile başlar. Ağız içi taramalar ile dişlerdeki problemler ortaya çıkarılır ve tek tek tespit edilir. Farklı yöntemler gerektiren dişler tedavi edilir ve lingual diş teline sıra gelir. Gelişen teknolojiler tarama işlemlerini de büyük oranda başarılı ve kolay hale getirmiştir. Ağız içi taramalar yapılır ve bir model oluşturulur. Sonrasında da tıpkı metal tellerde olduğu gibi her dişe braket takılması ve braketlerin arasından tel geçirilmesini kapsayan bir yöntem uygulanır.

Tedavi aşamaları hastalar arasında değişiklik göstermemektedir. Sadece yaşa bağlı olarak lingual diş teli tedavi yaklaşımı değişebilmektedir. Burada da özellikle çocuklarda samimiyete, oyuna dayalı hareket edilecektir. Dr. Yasin Akgül her yaştaki hasta grubuna ayrı bir özen ile yaklaşmaktadır.

Lingual Diş Teli Avantajları Nelerdir?

Diğer ortodonti tedavileri ile kıyaslandığında lingual diş teli (görünmeyen diş teli) uygulaması birden fazla avantaja sahiptir. Bu avantajlar kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Estetik bir görünüm ile tedavi gerçekleşir.
 • Küçük çocuklara dahi uygulama yapılabilmektedir.
 • Diş yamukluğu ve çarpıklığını giderebilecektir.
 • Olası temas ve darbelere karşı yaralanmaların önüne geçer.
 • Geleneksel bir yöntem olduğundan ulaşılabilirliği fazladır.
 • Lingual diş teli fiyatları diğer ortodonti tedavilerine göre uygundur.

Lingual Diş Teli Dezavantajları Nelerdir?

Tedavi sırasında herhangi bir problem yaşanmasa da lingual tel ile sürülen yaşamda, ilk birkaç gün adaptasyon sorunları yaşamak olasıdır. Lingual tellerin getirdiği geçirdiği sorunlardan biri tükürük salgılamadaki artış olurken ikinci ve en önemli sorun, dil ile temas oluyor. Bu iki sorunun da geçici olduğunu hatırlatmakla beraber dile temas eden braketlerin dilde tahrişe ya da yaraya sebep olabileceğini ifade etmekte yarar olacaktır.

Tel uygulaması sonrasında problemleri minimum seviyeye indirmek için de bazı tavsiyeler verilebilir.

Öncelikle tedavinin ardından braketlerinizi diliniz ile temas ettirmekten kaçınmanız gerekir. İlk birkaç günlük yoğun dikkat yeterli olur. Zaten daha sonra bu duruma alışmak da kolaylaşır. Ayrıca bu süre zarfında sert gıdalar tüketmemek, yapışkan özellikli şeker gibi gıdalardan uzaklaşmak ve çiğnemesi zor gıdaları tercih etmemek de önerilir.

Son olarak diş teli tedavisinde her randevu sonrası belirli bir uygulama yapılır. Tellerin kalınlığı değişebilir, daha sıkılaştırılabilir. Bu durum karşısında hastalar ilk gün hassasiyet yaşayabilir. Aynı zamanda ağrı da oluşabilmektedir. Lingual diş teli tedavisinde bu oldukça normaldir.

Lingual Diş Teli Ne Zaman Yapılır?

lingual-dis-teli-gorunmeyen-dis-telleri
Lingual Diş Teli

Dişlerin önde ya da arkada konumlanmış olmasına sıkça rastlanır. Bu durum ağız ve diş bakımına gereken önemin gösterilmemesiyle birlikte birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu problemler de lingual diş teli ile çözüme kavuşabilir. Optik başarı da lingual tedaviye duyulan ilgiyi artırır.

 • Çene kayması gibi sorunlar yaşandığında
 • Diş teli kullanmak zorunda kalıp estetik bir kaygı güdüldüğünde
 • Görünüme önem verip sağlıklı diş yapısına sahip olmak istendiğinde
 • Diş gıcırdatma sorunu baş gösterdiğinde
 • Önde ya da arkada konumlanmış dişlere sahip olunduğunda
 • Yapısal çözümü optik çözüm ile desteklemek istendiğinde

Lingual diş telinin yapılma nedenleri yukarıdaki gibi özetlenebilir. Alt çene ile üst çene arasındaki farklılıkla birlikte ortaya çıkan problemler, lingual ortodonti gerektirebilir. Bunun yanında diş teli kullanmak zorunda kalanlar estetik bir kaygı da duyuyorsa bu tedavi yöntemine yönelebilir. Sağlıklı dişler ve başarılı sonuçlar metal diş telleriyle de elde edilebilir ancak lingual diş teli, adeta görünmez olduğundan bir adım öne çıkar.

Ortodonti tedavilerinin başlama yaşı, genellikle 12- 14 yaş arası olarak belirlenmiştir. Bu yaş grubu ve üzerindeki her birey, gerekli görüldüğü takdirde lingual diş teli taktırabilir. Tedavi yöntemi ile birlikte yapılacak işlemlere diş hekiminin inisiyatifi doğrultusunda karar verilir. Her hasta için özel bir tedavi süreci oluşturulacağından dolayı uzman diş hekimlerine başvurmak, tavsiye edilebilecek en önemli detaydır.

Lingual Diş Telinin Diğer Diş Tellerinden Farkı Nedir?

Lingual diş teli ile diğer ortodonti temelli tedaviler arasında bir karşılaştırma yapıldığında lingual ortodontinin birçok avantajından bahsedilebilir. Lingual diş telinin diğer diş tellerinden farkı şu şekilde özetlenebilir:

 • Klasik metal teller dışarıdan bakıldığında görülür ancak lingual diş telleri görünmez bir özellik taşır.
 • Şeffaf diş plakları birçok yönden avantajlıdır. Ancak yine de dışarıdan bakıldığında fark edilebilir ya da ağız içerisinde her daim hissedilir. Lingual teller dişlerin arka yüzeylerine uygulandığından dolayı hissetme ihtimaliniz düşüktür.
 • Lingual diş telinin takılma esnasında yapılan uygulamalar oldukça kısa sürer ve ağrı yaşatmaz. Kısa bir adaptasyon sürecinin dışında herhangi bir problem olmaz.
 • Estetik bir görünüm, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin herkes için önemli olabilir. Lingual diş telleri bu açıdan bakıldığında da avantajlıdır.
 • Uygulama hekimlerin gözünden değerlendirildiğinde de farklıdır. Rahat bir tedavi olduğundan dolayı tüm süreç, iki taraf için de sorunsuzdur.
 • Lingual ortodontide braketler bir hayli küçüktür. Bu durum da yemek yerken herhangi bir farklılığa neden olmaz. Yaşam kalitesinde de bir azalış yaşanmaz.
 • Başarı oranlarına bakıldığında lingual diş tellerinin üst sıralarda olduğu da ifade edilebilir.

Her tedavi türünde olduğu gibi lingual diş teli tedavisinde de birtakım dezavantajlar bulunur. Örneğin, tedavi sürecini konforlu hale getirmesinden ötürü tellerin ağız içerisinde bulunma süresi artabilir. Dişlere arka yüzeyden baskı yapılır ve bu durum, etkili ama yavaş bir şekilde işler. İlk başlarda konuşma üzerinde negatif etki görülebilir ancak bu dezavantaj da kısa sürecektir. Tedaviye sonuç odaklı bakılırsa lingual diş telinin oldukça başarılı, etkili ve konforlu bir yöntem olduğu açık bir şekilde söylenebilir.

Lingual Diş Telinin Fiyatları Nedir?

lingual-dis-teli-gorunmeyen-dis-telleriOrtodonti tedavilerinde kullanılan teknoloji arttıkça fiyat konusu da aynı oranda artacaktır. Lingual diş telinin yukarıda da belirtilen avantajları göz önünde bulundurulduğunda metal diş tellerine kıyasla daha nispeten yüksek bir fiyatlandırma yapıldığı ifade edilebilir. Lingual diş teli fiyatları hesaplanırken birçok değişkenden söz etmek mümkündür. Tedavi öncesinde eğer gerekli görülürse öncül tedaviler uygulanabilir. Lingual ortodonti fiyatları üzerinde bu öncül tedavilerin ücretleri de etki gösterir.

Ortodonti tedavilerinde fiyat belirlenirken hastanın ağız ve diş yapıları da dikkate alınır. İşlem yapılacak diş sayısı ile birlikte kullanılan materyalin kalitesi de önemli bir faktördür. Tüm bunlar gözetilerek ortaya çıkarılan fiyat, yapılacak ilk muayenenin ardından hastaya söylenir. Kesin bir fiyatın söylenememesinin nedeni de bunlardır. Şikâyeti ile gelen hasta, ilk muayeneden sonra tedavinin her aşaması hakkında açıkça bilgilendirilir. Fiyat da elbette bu bilgilendirmeye dahildir. Ayrıntılı bilgi almak ve tedavi sürecinin her noktasını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilir ve kliniğimize gelerek misafirimiz olabilirsiniz.

Lingual Diş Teli Fiyatları Neye Göre Belirlenmektedir?

Ortodonti ücretleri hastaların ilgilendiği temel konulardan birisidir. Güncel lingual diş teli fiyatları için bizzat klinik ile iletişime geçerek kontrol randevusu oluşturmalısınız. Başvurduğunuz tarihe göre size özel fiyat teklifi sunulacaktır. Genel olarak görünmeyen diş teli ücretleri şu etmenlere göre belirlenmektedir:

Etmenler Açıklamaları
 

 

Diş Hekiminin Uzmanlığı ve Tecrübesi

Diş hekiminin sahip olduğu uzmanlık bilgisi ve tecrübesi fiyatlandırmaya etki edecek bir durumdur. Çünkü diş hekimi ne kadar uzmansa hastaların memnuniyeti artacaktır. Buna bağlı olarak özel kliniklerde ücretlendirme yükselebilmektedir.
 

 

Kliniğin Konumu ve Bilinirliği

Her şehirde diş kliniği bulunmaktadır. Ancak bazı büyükşehirlerde klinik sayısına göre ücretlendirmeler değişecektir. Görünmeyen diş teli için başvuracağınız kliniğin bulunduğu konum ve şehre göre ücretler belirlenmektedir.
 

 

Kullanılan Malzemelerin Maliyeti

Tedavi sırasında kullanılan malzemelerin maliyeti genel ücreti saptanmasında yardımcı olacaktır. Maliyetler yurt dışından temin edilen malzemelerden dolayı sürekli değişebilmektedir.
 

 

Hastanın Ağız ve Diş Yapısı

Hastanın sahip olduğu ağız ve diş yapısı çok ciddi soruna sahipse tedavi süresi uzayacaktır. Dolaylı yoldan tedavinin uzaması maliyet ve harcanan emeği arttıracağından fiyatlar da değişim oluşabilmektedir.

Görünmeyen Diş Teli Kullananlar Nelere Dikkat Etmeli?

Her tedavide olduğu gibi görünmeyen diş teli uygulaması sırasında hastaların dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken etmenlerin tedavi sürecine etkisi oldukça büyüktür. Hasta bu kurallara ne kadar dikkat ederse gerçekleştirilen tedavinin daha etkili sonuç vermesi mümkün olacaktır. Kısaca lingual tel kullananların dikkat etmesi gerekenler:

 • Sert gıdaların tüketilmemesi gerekir.
 • Asitli içeceklerin tüketilmesine son verilmelidir.
 • Her beslenme ve içecek tüketiminden sonra diş teli en iyi şekilde temizlenmelidir.
 • Düzenli diş fırçalamaya ek olarak ara yüz fırçası kullanılmalı.
 • Sakız gibi yapışkan formda olan şekerlemelerden uzak durulmalı.

lingual-dis-teli-gorunmeyen-dis-telleriLingual Diş Teli Hakkında Merak Edilen Sorular

Ortodonti tedavileri uzun süreli uygulanmaktadır. Bu uzun süreli tedaviye başlamadan önce hastaların merak ettiği çeşitli sorular bulunmaktadır. Genel itibari ile Dr. Yasin Akgül’e yöneltilen sorular ve cevapları şu şekildedir:

1 – Lingual Diş Teli Pahalı mı?

Lingual diş teli tedavisi, metal diş teli tedavi ile benzer bir fiyata sahiptir. Ortalama bir ortodonti tedavisi kadar ücretlendirilmektedir. Şeffaf plaklar ile kıyaslandığında daha uygun bir ücrete sahip olduğunu görebilirsiniz. Güncel fiyatlar için doğrudan diş hekimi ile iletişime geçmeniz gerekecektir.

2 – Sadece Ön Dişlere Tel Takılır mı?

Lingual teller sadece ön dişlere takılabilmektedir. Ön dişlerde oluşan dişlek görünüm, çarpıklık gibi durumlar neticesiyle belirli bir bölüme müdahale gerekebilir. Bu yüzden diş hekimlerinin de uygun bulduğu takdirde hastalara ön diş için uygulama yapılabilmektedir.

3 – İçten Diş Teli Ne Kadar Süre Takılır?

Ortodonti tedavi kapsamında gerçekleşen lingual diş teli uygulaması ortalama olarak 6 ay 1 sene gibi bir süreyi kapsamaktadır. Ancak burada net bir süreden bahsedebilmek zordur. Çünkü hastaların tedavi süresi kişisel bir durumdur. Kişiye özgü gerçekleşen tedavi süreleri zaman zaman 2 seneyi de bulabilmektedir.

4 – Lingual Diş Teli Tedavi Süresi Neye Göre Belirlenir?

Kısaca lingual diş teli uygulaması; hastanın diş yapısı, yaşı ve diş hekiminin bilgisine göre bir süreye sahip olmaktadır. Sürenin bahsedilen bu sebepler doğrultusunda değişmesi mümkündür. Eğer hastanın dişlerinde ciddi bir yamukluk, çarpıklık söz konusu ise tedavi daha uzun sürebilmektedir.

5 – Lingual Diş Teli Kimlere Uygulanır?

Ağız ve diş yapısından memnun olmayan her birey için lingual diş teli uygulanabilmektedir. Yaştan bağımsız olarak tedavi olabilmek adına ortodontist ile görüşmeniz yeterli olacaktır. Diş hekimi ağız ve diş yapısını inceledikten sonra uygun bulduğu takdirde tedaviye başlayacaktır. Eğer farklı bir tedavi gerekecekse buna geçilebilir, ortodonti öncesi de bazı uygulamalar yapılması gerekebilir.

6 –  Lingual Diş Teli Kullananlar Memnun mu?

Hastaların genel olarak lingual diş teli uygulamasından memnun olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü dışarıdaki bireylerin fark etmediği şekilde ortodonti uygulaması gerçekleşecektir. Oldukça estetik bir yapıya sahip olan görünmeyen diş teli doğru diş hekiminin de seçilmesiyle birlikte memnuniyet oranını yükseltecektir.

×