Muğla Ortodonti

Muğla Ortodonti

Ortodonti yunanca kökenli bir kelimedir. Yununca’da diş anlamına gelen odont ile düzeltmek anlamında kullanılan orthos kelimelerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Dizlerin düz olması ile ilgilenen ortodonti bilimi diş hekimliği biliminin bir alt bilim dalıdır.
Dişlerde oluşabilecek çarpıklık, eğilme veya çene kemiğinde meydana gelebilecek kaymaları inceleyen ve çeşitli yöntemler ile tedavi eden bilim dalına ortodonti denir. Bu bilim erken teşhis, erken tedavi veya normal tedavi ile dişlerde meydana gelen çarpıklık ve eğilmeleri düzenlediği gibi çene kemiklerinde meydana gelebilecek çarpıklıkları da düzenler.

Ortodonti Çeşitleri

Ortodonti anabilim dalında uzmanlık yapmış diş hekimlerinin uygulayabileceği bir tedavi olan ortodonti tedavilerini gerektiren haller 6 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Overbite: Dişlerin normal konumunda üst dişler alt dişlerin biraz önünde olur ve alt dişleri kaplar. Fakat üst dişlerin olması gerektiğinden daha fazla önde olmasına overbite denir. Overbite ortodonti tedavisi ile düzeltilebilir.

Underbide: Normal görünümün aksine alt dişlerin üst dişlere göre biraz önde olması durumuna denir. Bu alt dudağın da ön planda olmasına neden olur. Bu durum diş teli tedavisi gerektirir.

Openbite: Ön dişlerin arasındaki boşluğun fazla olması ve arka dişlerin birbirine yapışık durması durumudur. Bu durum da Ortodonti tedavisinin kapsamı içerisindedir.

Crossbite: Dişlerin kapanışında bir düzen bozukluğu yaşanma durumudur. Alt dişler ile üst dişlerin ters kapanmasına sebep olur ve Ortodonti tedavisi ile düzelmesi mümkündür.

Çapraşıklık: Diş kemiklerinde veya çenede meydana gelebilecek sıkışıklıklardan sonra dişlerin sağlıklı bir şekilde çıkmaması durumudur. Bu durumda dişler bozuk bir düzende ve sıkışık çıkar. Bu durum da Ortodonti tedavisinin kapsamı içerisindedir.

Boşluklar: Boşluklar diş kayıpları ile ortaya çıkar. Kaybedilen her bir dişin yerinde boşluk olur ve bu erken yaşlarda gerçekleşirse diğer dişlerde de esneme ve kayma yaşanır. Bu durumun önüne geçmek için ortodonti tel tedavisi gerekiyor.

Altı ana başlık altında toplanan diş problemleri için Ortodonti bilimi farklı yöntemlerle tedavi süreci başlatır.

Ortodonti Tedavi Yolları

Dişlerde meydana gelebilecek altı tür sorun için Ortodonti bilimi farklı tedavi yöntemleri uyguluyor. Bu yöntemler diş problemlerinin erken tedavi veya risk boyutuna göre değişiyor. Ortodonti alanında uzmanlaşmış hekimlerin önerisi üzerine bu tedavi çeşitleri uygulanabilir. Ortodonti tedavileri genel başlıklar halinde aşağıdaki gibi uygulanır;

  • Metal Braket
  • Porselen Braket
  • Lingual Braket
  • Şeffaf Plak

Bu dört başlıkta kullanılan malzemelerin farklı olduğu gözlemlenir. Ortodonti fiyatları‘da bu seçeneklere ve tedavinin süresine göre değişkenlik gösterir.

Metal Braket

Metal diş teli ile uygulanan tedavi yöntemidir. Bu uygulama en eski ve en sağlam yöntemdir. Görüntü olarak diğer yöntemlere göre hoş bir görüntü oluşturmaz. Fakat hem dişleri hem de çene kemiği yapısını düzeltir. Bu teller dişleri içten ve dıştan sararak daha kısa bir zamanda tedavi eder. Metal Braket yönteminde tedavi 2 yıla kadar sürebiliyor.

Porselen Braket

Şeffaf diş teli olarak bilinen bu yöntem metal diş telinden farklı değildir. Porselen braketler metale göre biraz daha görsel fakat daha esnektir. Metal tel kadar dayanıklı olmayacağı için daha dikkatli olunmalıdır.

Lingual Braket

Diş tellerinin görüntüsünden kurtulmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir yöntemdir. Lingual diş telleri dişleri iç kısmına yerleştirilir. Bu yöntemde metal ve porselen tellerdeki gibi tedavi uygulanır. Tek farklı diş tellerinin görünmemesidir. Fiyat açısından da farklı diğer yöntemlere göre biraz daha maliyetli olmasıdır.

Şeffaf Plak

İnvisaling yöntemi olarak ta bilinen bu yöntem de diş teli kullanılmaz. Dişlerin yapısına göre şeffaf bir plak hazırlanır ve hastaya uygulanır. Bu yöntem fazla bozukluk yaşanmayan dişlere uygulanır. Yunanca ’da görünmez ve düzeltici anlamına gelen sözcüklerden türeyerek invisalign kelimesi bulunmuştur ve diğer yöntemlere göre daha esnektir. Bu plaklar yapılırken hastadan özel 3D ile ölçüm yapılır.

Diş Teli Lastiği Kullanımı

Dişlerde meydana gelebilecek ileri çarpıklaşma ve eğiklik durumlarında diş tellerine ek olarak diş teli lastiği de kullanılır. Bu uygulama özellikle çarpıklaşmanın fazla olduğu dişlere uygulanıyor. Diş teli lastiği tel tedavisinin daha kısa sürmesinin de yolunu açar. Bu yöntem diş teli tedavisine ek bir yöntemdir.